Wednesday, March 5, 2014

Gay cat/Kot gejMy dad had tried to learn English in the 1970s. “A gay cat runs across my path.” – He wrote once. He meant gray cat:) it took me about three years to speak Italian; I’m learning still. Once I heard my husband saying: “Siamo adomiciliati altrove” (We are living somewhere else).
 
I liked the phrase and decided to mark it down. “Siamo addomesticati altrove!” (We are domesticated somewhere else) – I said In Poland everyone knows what English word “cool” means. I presumed it’s the same for Italians and I was using it sometimes.

Don’t say: cool! Nobody means what’s meant. Besides, cul means “culo” (ass) in dialect!” – My husband told me once. Now I understand elderly T.’s expression when I told her that new priest is really cool:)

Mój ojciec próbował nauczyć się angielskiego w latach 70. „Przebiegł mi drogę gay cat (kot gej)” – napisał pewnego razu:) Nauczenie się włoskiego zajęło mi około trzech lat; ciągle się doszkalam. Usłyszałam raz, jak mój mąż mówił: “Siamo adomiciliati altrove” (mieszkamy gdzie indziej).

Podobało mi się sformułowanie i chciałam je zapamiętać. “Siamo addomesticati altrove!” (jesteśmy oswojeni gdzie indziej) – wyjaśniłam urzędniczce któregoś razu:) W Polsce wszyscy wiedzą, co znaczy angielskie „cool.” Myślałam, że Włosi rozumieją to słowo i używałam go czasami.

Nie mów: cool! Nikt nie wie, co to znaczy. Poza tym, „cul” znaczy „culo” (dupa) w dialekcie!” – powiedział mąż. Teraz rozumiem minę starej T., kiedy powiedziałam jej, że nowy ksiądz jest naprawdę cool:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.