Sunday, March 9, 2014

Not like them/Nie jak wszyscyG. is different than other women in our estate. 1. She’s NOT unemployed. 2. She’s NOT overweight. 3. She ALWAYS looks smart. Forty something G., is a mother of-three. Very slim, she’s wearing nice clothes and make-up. “She wants to be so perfect! Nice handbags, clothes, makeup every day. For what? She’s got husband, hasn’t she?” – Someone said. 
 
Think I know why. G. is looking at her equals, housewives and mothers. They do not care so much about their look. Cheap clothes from the market, extra pounds… G. is taking care of herself because she doesn’t want to be like them. She knows that if you’ll give up on yourself once, it’s over. Unless you'll do this

Lorraine Merrett weighed 15st. “My husband Andy was quite happy being married to a big lady. But I didn't want to be big anymore and with my 40th birthday coming up I knew it was time”. She reached her perfect weight in 5 months. Her husband was so proud of her new size he booked a bouduir photoshoot for his lovely lady!

G. jest inna niż reszta kobiet na naszym osiedlu.1. NIE jest bezrobotna. 2. NIE ma nadwagi. 3. ZAWSZE dobrze wygląda. Czterdziestokilkuletnia G. ma troje dzieci. Bardzo szczupła, ładnie się ubiera i maluje. „Zawsze taka doskonała! Piękne torebki, ubrania, codziennie robi makijaż. Po co? Ma już męża, no nie?” – powiedział ktoś.

Myślę, że wiem, dlaczego. G. patrzy na swoje rówieśniczki, mamy i gospodynie domowe. Nie dbają za bardzo o swój wygląd. Tanie ubrania z rynku, nadwaga… G. dba o siebie, ponieważ nie chce być taka, jak one. Wie, że jeżeli raz sobie odpuścisz, to już na dobre. Chyba, że zrobisz to

Lorraine Merret ważyła 90 kg. “Mój mąż Andy lubił mieć pulchną żonę, ale ja nie chciałam mieć nadwagi. Kiedy zbliżałam się do 40 urodzin, wiedziałam, że nadszedł czas”. Osiągnęła wymarzoną wagę w ciągu 5 miesięcy. Mąż był tak dumny z jej nowych kształtów, że zarezerwował sesję zdjęciową dla swojej pięknej pani!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.