Friday, May 7, 2021

Further evidence/Kolejny dowód

A quote from 17th-century French philosopher: I shall then suppose, not that God who is supremely good and the fountain of truth, but some evil genius not less powerful than deceitful, has employed his whole energies in deceiving me. I shall consider that the heavens, the earth, colors, figures, sound, and all other external things are nothing but the illusions and dreams of which this genius has availed himself in order to lay traps for my credulity.”

Internet

A line from the movie: „The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work... when you go to church... when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth that you are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind.”

The whole world is nothing but the image created in your brain… The undeniable fact proves that could be virtual beings “living” in a computer simulation. Perhaps Near Death Experience provides further evidence. Our spirit is able to pass through solid objects because our “reality” could be a hologram. “Nobody knows who I am. Not even I” - Don Juan said. Is our or consciousness in a hands of artificial intelligence?

Przyjmuję wiec, że nie najlepszy Bóg, źródło prawdy, lecz jakiś zły duch, bardzo potężny i przebiegły wszystkie swe siły wytężył w tym kierunku, by mnie zwodzić. Będę uważał, że niebo, powietrze, ziemia, barwy, kształty, dźwięki i wszystkie inne rzeczy zewnętrzne są tylko zwodniczą grą snów, przy pomocy których zastawił on sidła na mą łatwowierność” - powiedział siedemnastowieczny francuski filozof.

Cytat z filmu: „Matrix jest wszędzie, wokół nas. Nawet teraz, w tym pokoju… Możesz go dojrzeć przez okno, gdy włączysz telewizję… Poczuć, gdy idziesz do pracy, do kościoła, kiedy płacisz podatki. Świat rozciąga się przed twoim wzrokiem, oślepiając cię naprawdę że jesteś niewolnikiem, Neo. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach. W więzieniu, którego nie możesz posmakować, zobaczyć. W więzieniu umysłu.”

Cały świat to nic innego jak obraz stworzony w umyśle… Ten niezaprzeczalny fakt dowodzi, że jesteś być może istotą wirtualną, która “żyje” w symulacji komputerowej. Doświadczenie śmierci klinicznej może stanowić kolejny dowód. Duch potrafi przejść przez obiekty materialne, bo nasza  „rzeczywistość” to może tylko hologram. „Nikt nie wie kim jestem, nawet ja sam” - powiedział don Juan. Czy nasza świadomość znajduje się w łapach sztucznej inteligencji?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.