Friday, July 8, 2022

Our thoughts/Nasze myśli

Back in 1982 Clelia was a stay at home mother of two. Her happy life was interrupted by sudden death of her husband. Very quickly the young woman got depressed. Now, 40 years on she’s still poorly. „If you think about it, people wake up in the morning, they begin to think about their problems, those problems are circuits, memories in the brain” – Joe Dispenza wrote. „Each one of those memories has an emotion.”

Emotions are the end product of past experiences. So the moment they recall those moments of their problems they all of a sudden feel unhappy, they feel sad, they feel pain. Now how you think and how you feel creates your state of being so the person’s entire state of being when they start the day is in the past.” The researcher insist that people think neurologically. It means that our thoughts is going around the circuitry.

It causes the release of chemicals, which we feel as emotions. So when I write: “I’m a suffering person” it simply means that in the past I had a strong emotional relation to some experience, and I keep going it over in my head. We can imagine our negative thoughts as the astral larvae that suck your vital force. Apparently, they can “digest” only low-vibration energy, like sadness. Be attentive with your thoughts…

W 1982 roku Clelia była niepracującą matką dwójki dzieci. Szczęśliwe życie przerwała nagła śmierć męża. Bardzo szybko, młoda kobieta popadła w depresję. „Jeśli się zastanowić, ludzie budzą się nad ranem i zaczynają myśleć o swoich problemach. Nasze kłopoty to obwody, pamięć umysłu.” - pisał Joe Dispenza. „Wspomnienia posiadają emocje: są one końcowym produktem doświadczeń z przeszłości.”

Moment, w którym przywołujesz problem czyni cię nagle nieszczęśliwym, zbolałym i smutnym. To, co myślisz i jak się czujesz stwarza twój stan istnienia; w momencie, gdy zaczynamy dzień znajduje się on w przeszłości.” Naukowiec twierdzi, że ludzie myślą neurologicznie. Oznacza to, że nasze myśli krążą po obwodzie, co powoduje wydzielanie związków chemicznych, odczuwanych jako emocje.

Kiedy piszę: “Jestem cierpiącą osobą” oznacza to, że w przeszłości doznałam silnej reakcji emocjonalnej na jakieś doświadczenie, która nadal zachodzi w mojej głowie. Można porównać negatywne myśli do larwy astralnej, która wysysa życiową siłę. Może ponoć “przetrawić” energię o niskiej wibracji, jak smutek. Trzeba uważać na myśli...


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.