Tuesday, November 5, 2013

Elsewhere/Gdzie indziej
If I find an email with “submission” subject, I’m almost sure that the message will be: “Dear Danka, Thank you for writing to us with your submission which we have now reviewed. After careful consideration, I am sorry to say that we have decided it is not quite right for our list but we wish you all the very best in placing elsewhere”.

I wrote short-stories collection and crime fiction book – and my “submission” adventure started. I used to print my manuscripts and send them to publishing houses… no luck at all. Sending via email doesn’t cost a penny, but the answer is always the same. Of course, I could assume that my submission isn’t worth printing – but I don’t want to.

Transurfing says that all we need to do is imagining us doing exactly what we want (like signing the contract with my future publisher). I wish! I follow Agnieszka Turzyniecka’s blog Gryzipiórek Many publisher’s rejected her „Inspector Kres and missing woman”, but found the one “elsewhere”. I asked my husband to buy new cartridge for our printer :)

Kiedy znajduję email z tytułem “Propozycja wydawnicza” jestem pewna, że będzie to wiadomość w rodzaju: „Droga Danko, dziękujemy za nadesłanie propozycji, z którą się zapoznaliśmy. Po uważnej ocenie zdecydowaliśmy, że nie odpowiada ona naszym oczekiwaniom, ale życzymy ci powodzenia gdzie indziej.”

Napisałam opowiadania i powieść kryminalną – i tak oto zaczęła się moja przygoda „wydawnicza”. Bywało, że drukowałam maszynopisy i wysyłałam je do wydawców: bez powodzenia. Poczta elektroniczna nic nie kosztuje, a odpowiedź jest zawsze ta sama. Oczywiście mogę przyjąć, że moje propozycje nie są warte wydrukowania, ale nie chcę.

Transerfing mówi, że wszystko, co powinniśmy zrobić, to wyobrażać sobie nas robiących to, czego pragniemy (np. Podpisywanie umowy z wydawcą). Oby! Śledzę blog Gryzipiórek Agnieszki Turzynieckiej. Niejeden wydawca odrzucił „Inspektora Kres i zaginioną” opublikowała go jednak „gdzie indziej”. Poprosiłam męża, by kupił tusz do drukarki:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.