Thursday, November 7, 2013

Goodbye, LeninI like Brittany, Herself blog. The author recalls everyday life of happy mummy and wife. Also her sexual life: “I like being on my knees, but I’m not an inside climaxer, I’m an outside climaxer. I do like oral sex, but I don’t like my nipples touched, because they are numb.” Brittany lives in America; you cannot be “numb” when it comes to sex.
 
In the communist country, you easily could. Communism collapsed when I was 12 and very quickly we saw what capitalism means. I remember our neighbor J., who recalled in the middle of the road: “Damn it, what we saw yesterday in the TV! A girl had sex and watched his willy! It’s been 50 years that I’m married; we had 8 children together and I never saw his willy!”

Clearly capitalism is making people more creative. It happens Italians are asking how communism was. I usually say that Polish wanted to get rid of it – then, we wanted it back. There were bad things - and a job for everyone. But “protective country” was only illusion. You can make 8 children in the darkness, but someone will turn on the light and you will see what’s down there…

Lubię blog Brittany, Herself. Autorka opowiada o codziennym życiu szczęśliwej mamy i żony. Również tym seksualnym: „Lubię być na kolanach, ale nie szczytuję wewnątrz, szczytuję na zewnątrz. Lubię seks oralny, ale nie lubię, gdy się dotyka moich sutków, ponieważ są nieczułe.” Brittany mieszka w Ameryce, gdzie nie można być „nieczułym”, jeśli chodzi o seks.

W kraju komunistycznym można. Komunizm upadł, gdy miałam 12 lat i szybko zrozumieliśmy, co znaczy kapitalizm. Pamiętam J., która opowiadała na środku drogi: „A niech to, jaki film widzieliśmy wczoraj w telewizji! Dziewczyna uprawiała seks – i oglądała jego ptaka! Jestem po ślubie 50 lat, mamy ośmioro dzieci i życiu nie widziałam jego wacka!”.

Kapitalizm czyni ludzi kreatywnymi. Zdarza się, że Włosi pytają, jak to było. Odpowiadam, że Polacy chcieli, aby się skończył – a następnie, by powrócił. Było dużo niedobrych rzeczy – i praca dla każdego. Ale „państwo opiekuńcze” to iluzja. Możesz spłodzić ośmioro dzieci w ciemności, lecz ktoś zapali światło i zobaczysz, jak się sprawy mają…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.