Thursday, November 21, 2013

Good job/Dobra pracaBack in 2007 I worked as a career in Street; one a resident recalled me that his grandson is travelling the world. “He can afford it: he’s got very good job! He’s teaching.” – G. told me. Once again I felt British superiority. In my country one could hardly call teacher’s job “good one.” In a first place it’s difficult to find.

Getting teacher’s job in a city like Chełm (almost 70 000 inhabitants) would be a small miracle. Once working, the wage (at least in the beginning) is small. It would hardly cover traveling expenses. Living in Italy I can see the same problems. A. has’s got doctorate, for many years she performed works at the University (always as a contractor). 

 “Would you like to go back to work once your kids get older?” – I asked. “I don’t really like cleaning jobs!” – A. told me. I was shocked: she thinks that cleaning job is her only alternative! A. and her husband don’t want to leave their native Basilicata. I agree that money is not most important. But it’s nice to know that in some places places your diploma could give you a good job!

W 2007 roku pracowałam jako opiekun w Street; pewien rezydent opowiadał, że jego wnuk podróżuje po świecie. „Może sobie na to pozwolić: ma dobrą pracę! Uczy w szkole.” – powiedział. Po raz kolejny poczułam wyższość Brytyjczyków. W moim kraju trudno jest nazwać pracę nauczyciela „dobrą.” Po pierwsze, niełatwo ją znaleźć.

Dostać pracę w szkole w mieście takim jak Chełm (prawie 70 000 mieszkańców) graniczy z cudem. Pensja na początku – jest bardzo niska. Na pewno nie wystarcza na dalekie podróże. Mieszkając we Włoszech widzę te same problemy. A. ma doktorat, przez wiele lat pracowała na uniwersytecie (zawsze na umowę zlecenie).

Chciałabyś wrócić do pracy, kiedy dzieci podrosną?” – zapytałam kiedyś. „Nie bardzo lubię sprzątanie!” – odparła. Byłam zaszokowana: uważa, że praca sprzątaczki to jedyna alternatywa! A. i jej mąż nie chcą opuszczać rodzinnej Basilicaty. Zgadzam się, że pieniądze nie są najważniejsze, ale dobrze wiedzieć, że są miejsca, gdzie dyplom zapewnia pracę!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.