Friday, July 4, 2014

24.La donna cannone


Another real-life illustration - the woman asks: "Do you visit your mother in the hospital?" The answer is: "Not very often. She's independent, what does she need? Oh it's 11 am! I have to go: my son will wake up now, I'll make him something to eat!".

Kolejna ilustracja z życia wzięta. Kobieta pyta: "Odwiedzasz matkę w szpitalu?" Odpowiedź brzmi: "Nie tak często: jest samodzielna, czego jej trzeba? Ojej, już 11! Muszę iść, syn się obudził, zrobię mu coś do jedzenia!".


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.