Sunday, July 13, 2014

28.La donna cannone


The next illustration with my daughter and me - the little girl says: "Mum, why he's showing his boobs? You shoudn't show your boobs and belly!".


Kolejna ilustracja ze mną i moją córką. Dziewczynka mówi: "Mamo, dlaczego on pokazuje cycki?Nie możne pokazywać cycek i brzucha!".

No comments:

Post a Comment