Thursday, July 10, 2014

26.La donna cannone


The next illustration La donna cannone. The little girl says: "Mum, she's bad! You don't know what she said to me!" The other girl's response: "I only greeted her in English!". This reminded me of a sequence in "The Adventures of Huckleberry Finn". Huck asks Jim what he'd do if someone said: "Parlez-vous français?" Jim says: "I'd slap him upside the head for talking gibberish":)

Kolejna ilustracja La donna cannone. Dziewczynka mówi: "Mamo, ona jest podła! Nie wiesz, co mi powiedziała!" Druga dziewczynka odpowiada: "Ja się tylko z nią przywitałam po angielsku!". Przypomina mi to cytat z "Przygód Hucka." Huck pyta Jima, co by pomyślał, gdyby ktoś zapytał go: "Parlez-vous français?" Jim odpowiada, że zdzieliłby go w łeb za takie głupie seplenienie:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.