Thursday, October 15, 2015

Agent Smith

In Taranto (Apulia) the layers of the red dust cover every pavement. The Ilva steelworks gives a job and lung cancer mortality rates are 30% about the Italian average by belching into the air a mix of carcinogenic dioxins. In Taranto's Tamburi quarter residents are now forbidden by law from touching the soil. Mothers in Taranto are advised not to breastfeed. 

They have three times the allowed level of dioxins in their milk. A “Matrix” quote: “Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area, and you multiply, and multiply, until every natural resource is consumed”.

The only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet”. Maybe Agent Smith was right: according to a new study, 8% from humans DNA comes from a virus.

W Taranto (Apuglia) chodniki pokrywają pokłady czerwonego pyłu. Zakłady przemysłu stalowego Ilva dają pracę i umieralność na raka płuc, przekraczające o 30% włoską średnią, wyrzucając w powietrze mieszaninę toksycznych gazów. W dzielnicy Tambuti w Taranto mieszkańcom zabroniono prawem uprawy ziemi.

Matkom z Taranto radzi się nie karmić piersią: mają trzykrotnie przekroczoną dopuszczalną normę toksyn w mleku. Cytat z “Matrixa”: “Każdy ssak na tej planecie instynktownie stwarza naturalną równowagę ze środowiskiem, ale wy, ludzie, nie. Przenosicie się i rozmnażacie, dopóki nie zużyjecie wszelkich zasobów”.

Umiecie przetrwać, zajmując nowy teren. Jest jeszcze jeden organizm, który tak właśnie się zachowuje. Wirus. Ludzie są chorobą, rakiem tej planety”. Może agent Smith miał rację: według najnowszych badań, 8% ludzkiego DNA pochodzi od wirusów.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.