Monday, October 19, 2015

Photoshop for Beginners/ Photoshop dla początkujących

I'm doing illustrations for my new PLAMA's page. Working with Photoshop makes me think about Mr. M. In November 2007 I was back to Poland after one year and a half in England. I got boring secretary job in Warsaw. I swear, I don't know why I decided to teach myself graphic design. 

Because I was working, I went for a course offered by Mr. M. It lasted a month. Once a week I was learning Photoshop techniques at my teacher's apartment. He quickly understood that I'm easy going. A. would explain something from the sofa and watched TV News during our lessons.

Chatty M. recounted me a stories about his beloved dogs (one was tragically missing) and complained about his neighbours from hell. He was offering also Adobe Illustrator courses, I told him that I'll go for it but I never did. “You've promised, I needed those money!” - M. insisted. “Well you should get up from the couch!” - I thought.

Tworzę ilustrację do nowej strony ilustrację do nowej strony PLAMA. Praca z Photoshop przypomina mi o panu M. W listopadzie 2007 wróciłam do Polski po półtorarocznym pobycie w Anglii. Znalazłam nudną pracę sekretarki w Warszawie. Przysięgam, sama nie wiem czemu zdecydowałam się nauczyć grafiki komputerowej.

Ponieważ pracowałam, zdecydowałam się na kurs oferowany przez pana M. Trwał miesiąc. Raz w tygodniu zgłębiałam techniki Photoshop w mieszkaniu nauczyciela. Szybko zrozumiał, że spokojny ze mnie człowiek. Tłumaczył coś z kanapy oglądając wiadomości w telewizji.

Rozmowny M. opowiadał o ukochanych psach (jeden niestety zaginął) i narzekał na piekielnych sąsiadów. Oferował również kursy Adobe Illustrator, powiedziałam, że się na taki zapiszę, ale dałam spokój. “Obiecałaś, potrzebowałem tych pieniędzy!” - nalegał. “Cóż, trzeba się było podnieść z kanapy!” - myślałam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.