Monday, October 26, 2015

Banana experiment

A. had tried something new, but things didn't went the way he wanted. “I used to be light-minded!” - He said. “I'm more responsible now – I'm killing the 'irresponsible' part of me!”. I told him about banana experiment: 5 monkeys were placed in a cage. A bunch of bananas was put at the top of the cage.

When one monkey begins to climb the ladder, a stream of cold water sprays all the animals. The same with the second monkey. When a third monkey tries to climb, the others pull him off the ladder and beat him. One monkey is removed and a new is introduced. She climbs the ladder. The others pull him off and beat him. A second monkey was replaced.

The new one begins to climb. The others including the monkey who had never been sprayed beat him. In the end none of the original monkeys were left and despite none of the new animals ever experiencing the cold spray, they had all learned never to try and go for the bananas. “The monkeys were right!” - A. told me. “Universal-trend following is preventing from many mistakes!” That's what they say…

A. próbował czegoś nowego, ale sprawy nie potoczyły się tak, jak chciał. “Byłem lekkomyślny!” - powiedział. “Dziś jestem bardziej odpowiedzialny, zabijam “nierozważną” część mnie!” Opowiedziałam mu o eksperymencie: 5 małp umieszczono w klatce, gdzie powieszono się pęk bananów.

Kiedy jedna zaczęła się wspinać, strumień zimnej wody oblał wszystkie zwierzaki. To samo powtórzyło się z drugą małpką. Kiedy trzecie zwierzątko chciało się wdrapać, pozostałe ściągnęły je i zbiły. Usunięto jedną małpkę i zastąpiono inną. Zaczęła się wspinać, pozostałe zabroniły jej tego i zbiły. Zastąpiono drugą małpkę.

Nowa zaczęła wspinaczkę – inne, łącznie z tą, która nie była oblana, dały jej razy. W końcu w klatce znalazły się tylko nowe małpki. Pomimo, że żadna z nich nie doświadczyła zimnego prysznica, wszystkie nauczyły się trzymać z daleka od bananów. “Miały rację!” - stwierdził A. “Śledzenie powszechnych trendów chroni od błędów!”. Tak mówią...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.