Thursday, November 5, 2015

Promote Page/Wypromuj stronę

Before writing this post, I googled: “My husband cheated on me”, “I'm a fat girl” and “I'm still a virgin”. I was sure people are “blogging” about everything and they do indeed: I found Confessions of Plus-Size and of A Proud Virgin. Having cheating husband is a good reason to write about it for years. 
http://powiedzialem.pl

According to one source, there are more than 164 million blogs. “Nobody wants to read, but everyone want to write”. I have to be one of those, of course. Recently I started my PLAMA page on Facebook – it's hard to get some attention. So far PLAMA had 18 likes (where are my other 93 friends :) and 4 comments.

Reach a new milestone 100 likes!” - Facebook says. I clicked “Promote Page” button and I got: “Select a Payment Method”. I'm not willing to pay. Maybe I'll share the content on Twitter, even if experts say that it's not a promotion. Oh well at least I wrote a post about it. Maybe it'll get some comments, fb likes or even +1…

Przed napisaniem postu wklepałam “Mąż mnie zdradził”, “Mam nadwagę” i “Jestem ciągle dziewicą” w wyszukiwarkę. Byłam pewna, że ludzie “blogują” o wszystkim – miałam rację. Znalazłam “Wyznania puszystej” oraz “Dumnej dziewicy”. Niewierność małżonka to dobry powód, żeby o tym pisać przez lata.

Według jednego źródła, istnieje ponad 164 mln blogów. “Nikt nie chce czytać, ale wszyscy chcą pisać”. Muszę być jedną z nich. Ostatnio zaczęłam stronę PLAMA na Facebook – niełatwo jest zdobyć uwagę. Jak dotąd PLAMA ma 18 “lajków” (gdzie są pozostali 93. znajomi :) i 4 komentarze.

Osiągnij kamień milowy 100 “lajków” - mówi Facebook. Wybrałam przycisk “Wypromuj stronę” i otrzymałam “Wybierz metodę płacenia”. Nie chcę płacić. Może podzielę się stroną na Twitter, chociaż eksperci mówią, że to nie jest promocja. Cóż, przynajmniej o tym napisałam. Może post zdobędzie komentarze, “lajki” na fb a nawet +1...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.