Thursday, September 29, 2016

That experience/To doświadczenie

People wish to learn to swim and at the same keep one foot on the ground, Marcel Proust wrote. Last year I decided I'll overcome my fear of water and for a couple of weeks I was going to the sea with blue swim belt. The first thing discovered was that swimming it's something natural. Since the human body is only slightly less dense than water, water supports its weight. 
photo credit: Paolino:)

One day I was ready to take my belt off. I was swimming from the buoy to the beach, but my exercises had to be done only in shallow water, just above the knee. One day the sea rised up. Instead of panicking, I started moving my legs and arms just like I have learned. I was swimming feeling like the winner, and grateful for that experience.

I went ashore - and was back to the dangerous place. Finally I was swimming for real. I was filled with admiration at my confidence, but the next day I felt unsure in deeper water, just like before! You can't overcome your fear only once.You have to face it over and over. „Fears are educated into us, and can, if we wish, be educated out”
(
K.Menninger).

Ludzie chcą nauczyć się pływać, jednocześnie trzymając jedną nogę na ziemi” - napisał Proust. Rok temu zdecydowałam, że pokonam strach przed wodą i przez dwa tygodnie chodziłam nad morze z niebieskim pasem. Odkryłam, że pływanie to rzecz naturalna. Gęstość ciała ludzkiego jest mniej więcej taka jak wody, która wypiera nasz ciężar.

Pewnego dnia byłam gotowa zdjąć mój pas. Pływałam od boi do plaży, ale moje „ćwiczenia” musiały się odbywać w płytkiej, sięgającej trochę powyżej kolan wodzie. Pewnego dnia morze się podniosło. Zamiast panikować, zaczęłam ruszać rękami i nogami tak, jak się tego nauczyłam. Płynęłam, czując się jak zwycięzca, wdzięczna za to doświadczenie.

Wyszłam na brzeg – i wróciłam do niebezpiecznego miejsca. W końcu naprawdę płynęłam. Przepełniał mnie podziw dla takiej odwagi, ale następnego dnia czułam się niepewnie w głębszej wodzie, jak przedtem! Nie można pokonać strachu raz. Trzeba stawiać mu czoła bez przerwy. „Wpojono w nas lęki, ale jeśli chcemy, możemy się ich oduczyć” (K.Menninger).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.