Friday, November 1, 2019

11.Piccola Bari

Their risk of poverty is the highest after immigrants. Where do we stand, think a bit about it! But they know more than their parents. Languages, web development, design…

To klasa o najwyższym ryzyku biedy zaraz po emigrantach. Oto, gdzie się znaleźliśmy, pomyślcie tylko! Oni jednak wiedzą więcej od rodziców. Języki, projektowanie stron internetowych, design…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.