Monday, November 25, 2019

26.Piccola Bari


I could find an interesting job, because I don't desire to clean other people's houses. According to his opinion I should be seeking a position like this. „Why you won't you ask around?” - He told me.

Znaleźć ciekawą pracę, bo nie chce mi się sprzątać cudzych mieszkań! Jego zdaniem powinnam szukać właśnie takiego zajęcie. „Powinnaś popytać znajomych!” - twierdzi.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.