Monday, November 18, 2019

Something else/Coś innego

I don't know whether it has to do with bigger brain, but this man gave me the answer I was seeking for. Although I have no illusions when it comes to blogging, I'm constantly asking myself why it doesn't work? „Because blogging isn't about writing anymore. It's about selling you on the idea that your writing should be making you money.” 

Chris Marchie is right! Successful bloggers simply understand how to monetize your blog. The difference between me and those guys is that they don't waste their time on something without „passive income” and they are bloody right! „Why don't you do something else instead of sitting at your computer?” - My husband asked.

Initially I was like: „Mind your business!” But the question remained. What to do instead? On my non-profit blog I wrote many times that in the South (where we live) there are no jobs even for Italians. There's no point to send CV, that's why I've learned. Maybe I should try something else… Like asking personally instead?

Nie wiem, czy to sprawa większego mózgu, ale ten mężczyzna dał mi odpowiedź, której długo szukałam. Nie mam wprawdzie złudzeń co do blogowania, ale się wciąż zastanawiam, dlaczego nie działa? „Ponieważ w blogowaniu nie chodzi już o pisanie. To sprawa sprzedawania siebie zgodnie z ideą, że na pisaniu powinno się zarabiać.”

Chris Marchie ma rację! Popularni blogerzy zwyczajnie pojęli, jak blog spieniężyć. Nie tracą czasu na rzecz, która nie daje „pasywnego dochodu” i mają cholerną rację! „Czemu nie zrobisz czegoś innego, zamiast siedzieć przed komputerem?” - zapytał mąż.

Początkowo kazałam mu pilnować swego interesu, ale znak zapytania pozostał. Mój non-profit blog pełen jest postów o tym, że na południu (gdzie mieszkam) nawet dla Włochów brakuje zajęcia. Nie ma sensu wysyłać CV, tego się nauczyłam. Może powinnam spróbować czegoś innego… Na przykład pytać osobiście?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.