Thursday, November 21, 2019

22.Piccola Bari


Italy's birth record is not rising? No strange with personal income we have! Unemployment rate is proportional to fertility ratio! There is a job in Bolzano, that's baby boom secret!

We Włoszech nie rodzą się dzieci? Nic dziwnego z dochodem na osobę, jaki u nas mamy! Wskaźnik bezrobocia i współczynnik płodności są wprost proporcjonalne! W Bolzano nie brakuje zajęcia i rodzą się „bambini.”No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.