Sunday, November 10, 2019

16.Piccola Bari


You got to please yourself in Bari. Better than nothing, maybe… But I think that life is short, you see. Today you are here, smoking your cigarette, arguing with your hubby… Tomorrow you'll go out like the light.

Trzeba się zadowolić tym, co jest, w Bari. Lepsze to niż nic, być może… Ale wiecie co? Myślę, że życie jest krótkie. Dziś jesteś tutaj, palisz papierosa i kłócisz się z mężem, jutro zgaśniesz jak świeczka!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.