Saturday, December 7, 2013

Italian rude word/Włoskie przekleństwoMy dad told me about an old lady who used to ask him: “Can you tell me what they are talking about on the radio? I cannot understand a word!” The woman wasn’t foreigner: she spoke dialect. At her times, people from the village had very little education. After Second World War the communist obliged all young people to study. 
 
The generation of my parents had learned to speak proper Polish; dialect had become less and less popular. Things look different in A. he told me, looking at two young people: “They speak dialect!” Dialect is still alive over here, especially in little towns on the hills, like Nova Siri Paese.

My favorite hairdresser would speak Italian to me, and dialect to other clients. She’s my equal; even kids would speak dialect between them. “I don’t understand, I have to do only with Italian speaking people!” – G. informed M. in our local shop, refusing to speak dialect. When G. was gone, the woman declared a long phrase in dialect with rude word in the end of it.

Ojciec opowiadał o staruszce, która prosiła: “Powiedz, o czym mówią w radio. Nie rozumiem ani słowa!” Nie była obcokrajowcem; posługiwała się dialektem. W jej czasach, ludzie ze wsi otrzymywali niewiele edukacji. Po II wojnie światowej komuniści nakazali wszystkim młodym ludziom naukę. Pokolenie moich rodziców nauczyło się mówić dobrze po polsku.

Dialekt zaczął wychodzić z użycia. Sprawy wyglądają inaczej w Basilicacie. W 2008 roku przyjechałam do Włoch; pewnego razu w autobusie A. powiedział, wskazując na dwoje młodych ludzi: „Mówią dialektem!” Dialekt jest tutaj ciągle żywy, zwłaszcza w małych miasteczkach na wzgórzu, jak Nova Siri Paese.

Moja ulubiona fryzjerka zwraca się do mnie po włosku, a w dialekcie do innych klientów. Jest w moim wieku; nawet dzieci rozmawiają w dialekcie. „Nie rozumiem, mam do czynienia tylko z mówiącymi do włosku!” – powiedział G. do M. w sklepie, nie chcąc rozmawiać gwarą. Kiedy G. już nie było, wyrzuciła z siebie długą frazę w dialekcie, z niecenzuralnym słowem na końcu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.