Thursday, June 19, 2014

20.La donna cannone


The Twentieth post La donna cannone. The woman says: "Can you guess how much I was dilated after in 12th hour of my labor? Only three centimetres!"

Dwudziesty post z cyklu La donna cannone. Kobieta mówi: "Zgadniecie, jakie miałam rozwarcie w dwunastej godzinie porodu? Tylko trzy centymetry!".

No comments:

Post a Comment