Tuesday, June 17, 2014

V-day/Dzień V

S. had lost her job 6 years ago. Her factory was closed and all workers were given unemployment benefits. 6 years on, S. is still on so-called “cassa integrazione” - every month she’s being paid about 500 €. S. is young and healthy, but she’s positive that she’s untitled to that money. One can see the influence of Italian trade unions in political battles for labour rights. 
 
The “cassa integrazione” system is a good example. I heard about one man who for TWENTY YEARS was given unemployment benefits. But recently Italy was hit hard by the economic crisis. Also E.’s wife is on “cassa integrazione,” but he doesn’t like it. “While Italy is collapsing, the Government keeps paying those who are doing nothing! We need a Revolution!” – He told me.

People who think like E. are often voting Beppe Grillo. In 2007, he initiated “V-Day Celebration.” V stood for Vaffanculo, f*** off. During the V-Day Grillo pointed out the names of two dozens Italian politicians who have criminal records (corruption and tax evasion, but also abetting murder). But E. is voting Berlusconi. It looks that he's not ready for the change yet :)

S. straciła pracę 6 lat temu. Jej fabryka została zamknięta, a pracownikom przyznano zasiłek dla bezrobotnych. Po sześciu latach, S. Jest wciąż w tzw. „cassa integrazione” – co miesiąc otrzymuje około 500 €. S. jest młoda i zdrowa, lecz uważa, że należą się jej te pieniądze. Trudno przeoczyć wpływ włoskich związków zawodowych w bataliach o prawa pracowników.

Cassa integrazione” to dobry przykład. Słyszałam o człowieku, który przez DWADZIEŚCIA LAT pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Ostatnio jednak Włochy odczuły skutki kryzysu. Również żona E. jest w “cassa integrazione,” jemu jednak to nie odpowiada. “Podczas gdy Włochy upadają, rząd płaci ludziom, którzy nic nie robi! Potrzebna nam rewolucja!” – powiedział.

Ludzie, którzy myślą jak on cząsto głosują na Beppe Grillo. W 2007 roku rozpoczął „Obchodach Dnia V.” V oznaczało Vaffanculo, spieprzaj. Podczas Dnia V Grillo wymienił nazwiska 20 włoskich polityków z kryminalną przeszłością (korupcja, przestępstwa podatkowe a nawet morderstwo). Ale E. głosuje na Berlusconiego. Wygląda na to, że nie jest jeszcze gotów na zmiany:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.