Saturday, June 21, 2014

21.La donna cannoneNo words this time: everything’s clear :) Anyway, I’m working with Photoshop on my La donna cannone drawings, but I don’t like the results somehow. You will get better, they say:)

Żadnych słów tym razem: wszystko jasne:) W każdym razie, pracuję z Photoshopem na moich rysunkach La donna cannone, ale nie podobają mi się rezultaty. Jak to mówią, będzie lepiej:)

No comments:

Post a Comment