Friday, October 11, 2019

11.La sfida di disegno

Short (italian) comics! Can you recognize an editor who wants your money? He will call you, and won't let you wait three to six months. He's moving quickly! “Mrs. Vita Crescenza?” - He would ask you. How lovely! Someone wants to talk to you! Not about your book though. He's interested in your friends. You need 200 of them, all ready to buy a book which the editor cannot sell himself. You need to help him… Writing is so rubbish! I'd better not talk. I prefer talking about my drawings.

Krótki (włoski) komiks! Wiecie, jak rozpoznać wydawcę który chce wyciągnąć pieniądze? To on dzwoni! I nie każe czekać trzy - sześć miesięcy. Jest szybki! “Czy to pani Vita Crescenza?” - pyta. Jak pięknie! Ktoś chce z tobą rozmawiać! Ale nie na temat książki... Interesują go twoi znajomi. Potrzebnych jest dwustu, wszyscy gotowi do kupienia książki której wydawca sam nie umie sprzedać. Musisz mu pomóc! Co za świństwo, całe to pisarstwo! Lepiej nie mówić. Wolę rozmawiać o moich rysunkach.



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.