Thursday, October 3, 2019

3.Sfida di disegno


The third day of my drawing challenge. „Jakarta is sinking… The action to save planet? Making a lot of google search in front of your computer!”

Trzeci dzień dzień rysunkowego wyzwania! „Jakarta tonie… Działanie, które ratuje Ziemię? Siedzieć przed komputerem, szukając czegoś w internecie bez przerwy!”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.