Tuesday, October 29, 2019

9.Piccola Bari


Today the youth between 18 and 35 year-old are the poorest and less paid people in Italy! Clearly there is always someone who doesn't wash his own socks…

Obecnie młodzież między 18. a 35. rokiem życia należy do najbiedniejszych i najgorzej opłacanych we Włoszech! Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto nie chce prać swoich skarpetek…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.