Thursday, October 3, 2019

Waste of time/Strata czasu

Mr R. has smoked since he was twelve. Now he's sixty, last summer he felt seriously ill, and went to the hospital. R. was treated for a pneumothorax, the day he got off his bed he went for a walk with his son. “Give me a fag!” - He asked. Nothing strange – smoking gives him pleasure. Us, bloggers we're also addicted.
Źródło: internet

Dariusz wanted to combine work with pleasure. Today he's positive that blogging was a waste of time. Five years of writing his travel blog that makes no money costed him eyes and beck problems… Is he doing something useful instead? No, of course. I'm like Dariusz. First, I realised that blogging it just don't serve.

Then decided that I need another blog, and even paid for it (35€). I spent whole morning struggling with Wordpress. It was so hard to use! I forget to thaw the meat for dinner. Kat's poo was sticking out his litter box… Then I remembered that I tried Wordpress before, and get discouraged quickly. I should spend days glued to computer… But again, it's not worth it!

Pan R. pali odkąd skończył 12 lat. Teraz ma sześćdziesiąt, zeszłego lata poważnie zachorował i trafił do szpitala. Leczono go na odmę. Kiedy wstał z łóżka, poszedł z synem na spacer. “Daj mi fajkę!” - powiedział. Nic dziwnego – palenie sprawia mu przyjemność. My, blogerzy, też wpadliśmy w rodzaj nałogu.

Dariusz chciał połączyć pracę z przyjemnością. Dzisiaj jest pewien, że blogowanie to strata czasu. Pięć lat tworzenia bloga podróżniczego, który nie przynosi pieniędzy kosztowało go problemy z plecami oraz wzrokiem. Czy zajął się czymś bardziej pożytecznym? Nie, oczywiście. Jestem jak Dariusz. Najpierw zrozumiałam, że blogowanie jest bezużyteczne.

Potem zdecydowałam, że przyda się nowy blog, za który się płaci (35 euro). Spędziłam cały ranek walcząc z Wordpress. Ciężko go pojąć! Zapomniałam rozmrozić mięso na obiad. Kocia kupa sterczała z kuwety… Przypomniałam sobie, że spróbowałam już kiedyś Wordpress - zniechęcił mnie natychmiast. Powinnam spędzić całe dnie, przyklejona do komputera… Tyle, że nie warto!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.