Monday, October 14, 2019

14.La sfida di disegno

Drawing challenge (without new pictures) continues! „I am staying home. It's a habit. Our past, our present are the same. Ordinary average life. I'm 40, I have a crooked smile and daughter: my proof of having sex.”

Rysunkowe wyzwanie (bez nowych obrazków) ciąg dalszy! „Ja w domu siedzę. Przyzwyczajenie. Teraźniejszość jest taka sama jak przeszłość. Zwyczajne życie, typowe. Mam 40 lat, usta takie trochę wykrzywione i córkę, dowód na uprawianie seksu.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.