Monday, October 28, 2019

Super-slim husband/Bardzo szczupły mąż

Wow! A man rushed to the hospital after eating 413 chicken nuggets!” - I said to my husband. He mumbled something about stupid stories. He's reading “serious” political news… But are these any better? I listened to a lecture about Solidarity trade union. The talk was very simple. Solidarity was very much liked, and communist – not.

Polish historian spoke about Anna Walentynowicz and Lech Wałęsa. He mentioned their conflict, and said that he doesn't know much about it. But actually it's not a secret… Only that (often) truth doesn't matter that much in politics. That's why I prefer much more reading about woman who weighs 16 stone more than her super-slim husband.

Mrs. and Mr. Grundy are just perfect for one another. The love story went viral when Emma posted online “he's thin and I'm fat but that's how we roll.” She got a lot of supportive messages. Very nice… But it looks that the story about 25-year-old paralyzed after eating 413 chicken nuggets was made up. Is there any truth in the world?

A niech to! Mężczyzna skończył w szpitalu po zjedzeniu 413 kawałków kurczaka!” - powiedziałam do męża. Wymamrotał coś o głupich historiach. Czyta “poważne” wieści polityczne… Czy są jednak lepsze? Słuchałam wykładu o Solidarności. Był bardzo prosty. Solidarność była nadzwyczaj lubiana a komuniści – nie.

Polski historyk mówił o Annie Walentynowicz and Lechu Wałęsie. Wspomniał ich konflikt, dodając że niewiele się o nim dowiedział. To jednak nie żaden sekret… Rzecz w tym, że w polityce (często) prawda nie ma wielkiego znaczenia. Dlatego wolę czytać o kobiecie, która waży 101 kilo więcej od super szczupłego męża.

Państwo Grundy pasują do siebie jak najlepiej. Historia miłości zdobyła popularność kiedy Emma napisała w sieci: “on jest chudy a ja gruba, tak się razem toczy.” Otrzymała wiele pozytywnych wiadomości. Bardzo to miłe… Ale wygląda na to, że historia 25-latka sparaliżowanego po zjedzeniu 413 kawałków kurczaka okazała się wymysłem. Czy jest prawda na tym świecie…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.