Friday, January 10, 2014

Daughter/ CórkaYoung girl had become “famous” of becoming pregnant as a teenager. I’ve heard people talking about her many times. She was seen kissing local “good for nothing” who could have been her father. She was shouting and swearing at her mum while waiting at the GP...
jendavisphoto.com

I met her in the summer at the playground. She wasn’t slim, but had pretty face and beautiful teeth, white and shining. We got chatting about our kids; she told me that her daughter has never met her father. “He fooled me.” – She said. The guy was gone when she got pregnant, but the girl revealed he’s most welcomed.

If he would come to us today evening, I would take him back!” – She told me. It seemed that she’s missing “normal” family for her and her daughter. A couple of months ago someone told me that she’s living with a man separated with his wife, who is at least thirty years, her senior. Once unlucky is always unlucky?

Pewna dziewczyna stała się „sławna”, kiedy zaszła w ciążę jako nastolatka. Wielokrotnie słyszałam, jak o niej mówiono. Widziano ją całującą się z miejscowym „nic dobrego”, który mógłby być jej ojcem. Krzyczała i wymyślała na swoją matkę w kolejce do lekarza...

Poznałam ją w lecie na placu zabaw. Nie była szczupła, lecz miała ładną twarz i piękne zęby, białe i lśniące. Rozmawiałyśmy o dzieciach; powiedziała, że jej córka nie zna swego ojca. „Oszukał mnie!” – wyznała. Chłopak ulotnił się, gdy zaszłą w ciążę, mówiła jednak, że czeka na niego.

Gdyby pokazał się dziś wieczorem, wzięłabym go z powrotem!” – rzekła. Wyglądało na to, że brakuje jej „normalnej” rodziny dla niej i dziecka. Parę miesięcy temu ktoś mi powiedział, że mieszka z mężczyzną żyjącym w separacji z małżonką, starszym od niej co najmniej 30 lat. Kto raz ma pecha, zawsze ma pecha?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.