Sunday, January 26, 2014

The joker/ŻartowniśMy mum’s story: once upon a time there was a man who wouldn’t get marry. All his brothers and sisters had their families, but E. was still living with his mum. A widowed woman who lived in neighboring village wanted to marry him; she asked his neighbor for help. One day both of them, they went to talk to E.
 
He was well known as a joker in the village. He did listen to his neighbor, who explained him the profits of having a wife and said: “See, I want to marry, but she seems too skinny to me!” They started arguing and E. decided that he wants to see the weight of the woman.

They weighted her. “See? I told you she’s skinny!” – E. had said. He never married. His mother died, leaving E. alone in a tiny little hut. He started drinking, spending the rest of his life alone and miserable. So the moral is: if Heaven is sending you a woman, don’t check if she weights heavy :)

Opowieść mojej mamy: dawno temu żył sobie człowiek, który nie chciał się żenić. Jego bracia i siostry mieli rodziny, tylko E. mieszkał z matką. Żyjąca w pobliskiej wiosce wdowa zapragnęła się za niego wydać i poprosiła jego sąsiada o pomoc.

Pewnego dnia oboje poszli rozmówić się z E. który był znany na wsi jako żartowniś. E. wysłuchał sąsiada, który wychwalał zalety posiadania żony i powiedział: „Chętnie bym się ożenił, ale ona wydaje mi się za chuda!” Doszło do sprzeczki i E. zdecydował, że chce zobaczyć wagę tej kobiety.

Zważono ją. „Widzisz? Mówiłem, że jest za chuda!” – powiedział E. który nigdy się nie ożenił. Jego matka zmarła, pozostawiając samotnego go w malutkiej chatce. Mężczyzna zaczął pić; resztę życia spędził w nędzy i samotności. Morał jest taki: jeżeli niebiosa zsyłają ci kobietę, nie sprawdzaj, czy dużo waży:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.