Monday, May 5, 2014

1. La donna cannone


My blog has turns two today. 162 posts, 10360 page views and 186 comments (half of those are mine :) To celebrate it, I started a series of “Real-Life” drawings called La donna cannone. The mother says: “You know, love, mummy will be working as well!” Little girl’s response: “Why, you’ll be masculine?”.

Mój blog kończy dziś dwa lata. 162 posty, 10360 wyświetleń strony i 186 komentarzy (z czego połowa moja:) Aby to uczcić, rozpoczęłam serię rysunków „Z życia wziętych” zatytułowaną La donna cannone. Matka mówi: "Wiesz, niuniu? Mama też kiedyś pójdzie do pracy!" Dziewczynka odpowiada: "Niby jak? Zrobisz się męska?". 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.