Monday, May 12, 2014

4.La donna cannone


The key to artistic success is creative mind and a lot of struggle, they say. I do enjoy what I'm doing, the a feeling of full involvement whilst drawing. So there's is another illustration (which obviously looks better with Adobe Photoshop touch). The woman says: "Leave it! Only cleaning lady can touch it!" The little girl says: "Why, you're cleaning lady!"

Kluczem do sukcesu artystycznego jest kreatywny umysł - i dużo wysiłku, mówią. Muszę powiedzieć, że cieszy mnie to, co robię, uczucie zaangażowania podczas rysowania. Oto kolejna ilustracja, która muśnięta Photoshopem, jest znacznie lepsza. Kobieta mówi: "Zostaw, tylko pani od sprzątania może tego dotykać!". Dziecko odpowiada: "Ty jesteś panią od sprzątania!"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.