Thursday, May 29, 2014

12.La donna cannone


Another "real-life" illustration. The girl says: "I told my mum that in Netherlands citizens with disabilities receive public money to pay a prostitute or a nurse for sexual services. She said that if she would be that nurse, she would smack the guy at first. If he would complain, she would say: "Sorry, been thinking that you're a masochist!".

Kolejna ilustracja "z życia wzięta." Dziewczyna mówi: "Powiedziałam mamie, że w Holandii państwo refunduje osobom niepełnosprawnym usługi prostytutek lub pielęgniarek, które wykonują różne czynności seksualne. Odparła że gdyby była taką pielęgniarką, na wstępie dałaby gościowi po pysku. Jakby protestował, ona na to: "Przepraszam, myślałam, że pan masochista!".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.