Saturday, May 24, 2014

Go two miles/Idź dwie mile


One of my mum’s stories: there was a woman who was really looking after herself. She didn’t particularly care of her numerous children, but when – let’s say – a cat scraped her, she was running to the doctor immediately. It happened once that a man whom she occasionally knew assaulted the on the meadow.

They were both in their sixties and the man wanted to rape her. He expected that the woman would defend herself, but she never did: she minded her well being and didn’t want any damage. The story says, that the man couldn’t do anything despite she encouraged him: “C’mon, man!”. Both angry, they went back to the village.

You bastard!” – The woman cried. “Shut up, you wanted it!” – The man protested. Think they were both wrong. The man never wanted sex, but struggle, the agitation he was probably missing in his own bedroom. The woman wanted to be left alone, so she “gave” him the same as to her own husband. “If someone forces you to go one mile, go two miles with him.”

Jedna z historii mojej mamy: była sobie kobieta, która bardzo się o siebie troszczyła. Nie dbała specjalnie o swoje liczne dzieci, lecz kiedy – powiedzmy – kocur ją zadrapał, natychmiast pędziła do lekarza. Zdarzyło się raz, że mężczyzna, którego przygodnie znała napadł na nią na łąkach.


Mieli oboje około sześćdziesiątki i mężczyzna chciał ją zgwałcić. Oczekiwał, że kobieta będzie się bronić, lecz tak się nie stało: pani ta dbała o swoje zdrowie i nie chciała żadnej szkody. Opowieść mówi, że napastnik niczego nie zdziałał, pomimo, że go zachęcała: „Dalej, rób!” Obydwoje rozgniewani, wrócili do wioski.

Bandyta!” – krzyczała kobieta. „Stul pysk, sama tego chciałaś!” – zaprzeczał mężczyzna. Myślę, że oboje byli w błędzie. Napastnik nie chciał seksu, pragnął walki, podniecenia, których przypuszczalnie brakowało mu w sypialni. Kobieta chciała, by zostawił ją w spokoju, dlatego „dała mu” to, co mężowi. „Jeśli ktoś przymusza cię do służby przez milę, idź z nim dwie mile”.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.