Thursday, May 15, 2014

6.La donna cannone

Another illustration: the woman says: "Do you know how nasty my husband is? I was telling our boy to be careful with the girls, and he said: "Ask your mother, when you put it in, and ask her when you take it out!"

Kolejna ilustracja: kobieta mówi: "Wie pani, jaki mój mąż niedobry? Tłumaczyłam synowi, żeby uważał z dziewczynami, a on: "Jak będziesz wkładał, pytaj matkę, jak będziesz wyjmował, też pytaj o zdanie!"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.