Wednesday, May 14, 2014

5.La donna cannone


Another "La donna cannone" illustration on the board. The woman says: "I asked my son - where are you going? To the girls? Don't you know that they want to use you: got pregnant and cry for maintenance?"

Kolejna ilustracja "La donna cannone”. Kobieta mówi: "Zapytałam - synu, gdzie idziesz? Do dziewczyn? Nie wiesz, że chcą cię wykorzystać? Zajść w ciążę, a potem żądać alimentów?".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.