Thursday, May 22, 2014

American's best French fries/Najlepsze amerykańskie frytki


Back in 2000 I was on the fourth year of my University course. I had not that much to do so I decided to find a part-time job. It wasn’t easy so I was happy to get a waitress job in Mexican restaurant, which was about to open. The owners were two divorced guys; one of them was slim, the other one was not. The slim guy was a traveller.
 
He used to live in USA and seemed to believe that everything “American-related” was better. I remember him to say that “American” French fries were “fucking good.” The guys had another restaurant in the centre of Lublin, very successful one. The location of our place wasn’t that good; the clients failed to come and try the Mexican food.

The owners made us, the staff, distribute leaflets. Then, they started sacking us. I was one of the first to go. About one year later one of my ex colleagues told me that the owners fired all the staff and got the new people. It didn’t make a big difference: the Mexican restaurant wasn’t making profits and after a year or so disappeared from the map of Lublin.

W 2000 r. byłam na czwartym roku studiów. Nie miałam dużo zajęć i zdecydowałam się znaleźć pracę dorywczą. Nie było to łatwe, dlatego cieszyłam się, kiedy dostałam kelnerki w meksykańskiej restauracji, którą właśnie otwierano. Właścicielami było dwóch rozwiedzionych mężczyzn; jeden był szczupły, a drugi nie. Ten szczupły był podróżnikiem.

Mieszkał w USA i zdawał się wierzyć, że wszystko, co „amerykańskie” jest lepsze. Pamiętam, że mówił, że „amerykańskie” frytki są „zajebiście dobre.” Dwaj panowie posiadali drugą restaurację w centrum Lublina; odniosła ona duży sukces. Położenie naszego lokalu nie było tak dobre; klienci nie chcieli przychodzić i próbować meksykańskiej kuchni.

Właściciele kazali nam roznosić ulotki. Potem zaczęli nas zwalniać. Byłam jedną z pierwszych do redukcji. Mniej więcej rok jeden z dawnych kolegów powiedział mi, że właściciele zwolnili całą załogę i zatrudnili nowych ludzi. Nie uczyniło to dużej różnicy i po około roku meksykańska restauracja znikła z mapy Lublina.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.