Tuesday, January 26, 2021

1. Dominant Programs

My Dominant Program Number One: Devoted. Source of programming: Since she was a kid, M. was mothering her own mother. Later on, she sacrificed herself for the family. She says „yes” to everything. Program Effectiveness: productivity low. She meets the expectations of the others, but the function Devoted makes her feel frustrated. As a small compensation, there's high in calories food for M… 

Mój dominujący program numer jeden: Poświęcona. Źródło programowania: M. matkowała swojej rodzicielce od kiedy była dzieckiem. Następnie poświęciła się dla rodziny. Zgadza się na wszystko. Wydajność programu: niska. Spełnia oczekiwania otoczenia, ale program Poświęcona sprawia, że czuje frustrację. Małą rekompensatę stanowi dla M. jedzenie kaloryczne.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.