Wednesday, January 27, 2021

4. Dominant Programs

My friend used to work far away from home, but her native fiancé got her to come in. She's unemployed since, but does not complain. „I had my friends and money, I partied and everything… And yet I was missing something!” - She told me. „I'm calm now, when I have my daughter.” Mommy is another Dominant Program, universal and equal for all. Source of programming: stored in genes, reinforced by our environment. Program Effectiveness: depends on people. My friend seems to be happy.


Moja znajoma miała pracę daleko od domu, narzeczony namówił ją do powrotu do domu. Od tej pory nie ma zajęcia, ale nie narzeka. „Miałam znajomych i pieniądze, imprezowałam ale czegoś mi brakowało!” - opowiada. „Jestem spokojna teraz, kiedy mam córeczkę.” Mamusia to kolejny dominujący program, uniwersalny i jednakowy dla wszystkich. Źródło programowania: zapisany w genach i wzmocniony przez otoczenie. Wydajność programu: zależy od człowieka. Moja znajoma wydaje się szczęśliwa.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.