Friday, January 29, 2021

6. Dominant Programs

The History Drama Blog is great for learning about the „old programs” running our brains a long time ago. The author describes an 1884 painting „First Love Letter.” A young lady is so ashamed of herself! Her noble mother just happened to find a note from a man… Today, you don't have feel guilty about a love letter. But still, „Obedience” Dominant Program is shaping our life. Source of programming: encoded by the environment (the fourth commandment). Program Effectiveness: generally low (inhibitory effect).

Blog historyczno-obyczajowy jest świetny do zrozumienia „starych programów” dawno temu władających umysłem. Autorka opisuje obraz „Pierwszy list miłosny” z 1884 roku. Młoda panienka skręca się ze wstydu! Jej nobliwa matka dostała w swoje ręce pismo od mężczyzny… Dzisiaj nie musimy się wstydzić z powodu miłosnych listów, ale dominujący program Posłuszeństwo kształtuje nam życie. Źródło programowania: zakodowany przez otoczenie (czwarte przykazanie). Wydajność programu: raczej niska (działanie hamujące).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.