Wednesday, January 27, 2021

3. Dominant Programs

Chinese tradition, just like the Polish one, doesn't let a woman not to get married” - Natalia wrote. „Instead of „old maid” which sounds bad, Chinese invented two terms.” A woman between 30-40 year-old is called „unused, leftover.” When she's older than 40, becomes „wise, almost-saint.” Sounds good, but most of the women try to avoid it. There's Matrimonial Dominant Program, the same for all. Source of programming: installed by our environment. Program Effectiveness: depends on people. Here's an example… 

Chińska tradycja, dokładnie tak samo jak polska, nie pozwala kobiecie nie wyjść za mąż” - napisała Natalia. „Zamiast jednak ohydnie brzmiącej starej panny, Chińczycy wynaleźli dwa określenia.” Kobieta między 30. a 40. rokiem życia nazywana jest „nieużyta, resztka.” Po przekroczeniu czterdziestki staje się „mędrcem, prawie-świętą.” Brzmi nieźle, ale większość kobiet woli tego unikać. Istnieje dominujący program małżeński, jednakowy dla wszystkich. Źródło programowania: zainstalowany przez otoczenie. Wydajność programu: zależy od człowieka. Oto jeden przykład


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.