Sunday, January 24, 2021

12.Poor like me

According to quantum mechanics, we are all connected. Sometimes you know someone who's like your reflection… I have a lot in common with my Polish friend A. We both wanted to please everyone around us. „I'll leave my job and stay home for you, dear hubby!” - We said to our Italians some 10 years ago. The questions is: why you agree not living your life on your own terms? Internal Family Systems Therapy is popularized by Michał Pasterski in Poland. 

The idea assumes that our mind is made up of various „parts” like our Inner Child or Critic, Workaholic… Depending on situation, they are taking over. There is a resemblance between mind and computer software! Our subconscious is programmed, and just delivers your dominant „programs.” Understand the rules of mind, instead of saying: „I made bad decision!” On the picture: dazed software, office software, hard-working software, domestic software.

Mechanika kwantowa utwierdza, że jesteśmy połączeni wszyscy. Bywa, że ktoś przypomina twoje lustrzane odbicie… Mam dużo wspólnego z polską znajomą A. Obydwie chciałyśmy zadowolić nasze otoczenie. „Zwolnię się z roboty i będę siedziała w domu dla ciebie, drogi mężu!” - powiedziałyśmy włoskim partnerom jakieś 10 lat temu. Pytanie brzmi: dlaczego godzimy się żyć nie na własnych zasadach? Michał Pasterski popularyzuje w Polsce terapię Systemu Wewnętrznej Rodziny.

Idea zakłada, że umysł składa się z „części” jak Krytyk, Pracoholik czy Dziecko Wewnętrzne. W zależności od momentu, przejmują kontrolę. Istnieje podobieństwo między umysłem a komputerowym software! Nasza podświadomość jest zaprogramowana i zwyczajnie odtwarza dominujący program. Zamiast mówić „podjąłem złą decyzję” poznaj prawa umysłu… Na obrazku: program ogłupiony, program biurowy, program harujący, domowy program.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.