Tuesday, January 26, 2021

2. Dominant Programs

You can inherit programs, as you probably guess. My grandmother was well-known from laziness, and my dad did only what he wanted. As „genetically burdened” I didn't even mind quitting my job… My Dominant Program: Inefficient. Source of programming: written in my genes, plus the last years of staying at home a lot. Program Effectiveness: productivity low. Is easy to run, yet it's not enough… 

Jak się można domyślić, programy można dziedziczyć. Moja babka była znana z lenistwa, ojciec robił to, co chciał… Jako „obciążona dziedzicznie” nie sprzeciwiałam się zwolnieniu z pracy. Mój dominujący program: Niewydajna. Źródło programowania: zapisane w genach, plus ostatnie lata przesiadywania w domu. Wydajność programu: niska. Jest łatwy w obsłudze, ale daje mało satysfakcji…


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.