Friday, January 15, 2021

5.Poor like me

I have read that Greta Thunberg will never buy new clothes again. A bright side of poverty: the escape of consumerism. Once in my life I felt like having more money: after years of unemployment and part-time in Poland, I was earning 8 times my teacher's job in England. I became consumerist very quickly, walking every day to Clarks Village outlet shopping. I haven't worked in 10 years in Italy. A great way to buy less! On the picture: black shirt from the market – 5 euro. Green sweater that Nunzia gave to my mother-in-law – gratis. Short skirt that my sister-in-law did not want to – gratis. Stockings from the market – 5 euro. The shoes – outlet, about 40 euro. In total – about 50 euro.

Czytałam, że Greta Thunberg nie będzie kupować nowych ubrań. Dobra strona biedy: ucieczka od konsumpcjonizmu. Raz w życiu czułam, że przybyło mi trochę pieniędzy. Po latach bezrobocia i roboty na pół etatu w Polsce, zarabiałam ośmiokrotność moich nauczycielskich poborów w Anglii. Natychmiast pochłonęło mnie kupowanie, codziennie krążyłam po dzielnicy handlowej Clarks Village. Nie pracuję od 10 lat we Włoszech. Dobry sposób żeby mniej kupować! Na obrazku: bluzeczka z rynku 5 euro. Zielony sweter, który Nunzia podarowała teściowej - gratis. Spódniczka, której nie chciała szwagierka – gratis. Rajstopy z rynku – 5 euro. Buty – outlet, około 40 euro. Całość – 50 euro mniej więcej.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.