Thursday, January 28, 2021

5. Dominant Programs

I couldn't stop laughing to see the look on the face of D. My friend was like: „Fuck*g hell!” I was telling him about that Italian guy, his caring mother has asked everyone not to call when he's having a nap… Some program goes with the territory. Mammone Dominant Program is typical for Italians. Source of programming: encoded by „the model mother.” Program Effectiveness: theoretically low, but has it advantages. Good mother takes care of everything

Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu, widząc minę D. Na twarzy znajomego widać było: „Kur*a mać!” Opowiadałam mu o Włochu, którego troskliwa mama prosi wszystkich, żeby nie dzwonić, kiedy syn ucina sobie drzemkę… Niektóre programy zależą od miejsca, Mammone to dominujący program typowy dla Włochów. Źródło programowania: zakodowany przez „modelową mamuśkę.” Wydajność programu: teoretycznie niska, ale ma swoje zalety. Dobra matka troszczy się o wszystko


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.