Saturday, January 9, 2021

2.Poor like me

They taught us that success is measured by our wealth, and only a few wouldn't believe… The bearded homeless German is living for years on Italian streets. For some reason, he likes Bari. “His family was seeking for him, they spoke on TV show Chi l'ha vista (Who saw her).” - Someone told me. - “They are hotel owners, lots of money! They took him, but he went back to Bari.” He certainly knows how to embrace poverty!


Nauczono nas, że bogactwo jest miarą sukcesu. Bardzo niewielu w to nie wierzy… Brodaty bezdomny Niemiec od lat żyje na włoskich ulicach. Z jakiegoś powodu lubi Bari. “Szukała go rodzina, wystąpili w programie Chi l'ha vista (Kto ją widział).” - powiedział mi ktoś. “Są właścicielami hoteli, mnóstwo pieniędzy! Zabrali go, ale wrócił do Bari.” Potrafi doceniać biedę!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.