Saturday, January 23, 2021

11.Poor like me

There are many types of poverty. The tall guy from Africa who is asking for handouts knows well the most common, which is lack of money. Never mind you're young and strong when you were programmed to be poor


Istnieje wiele rodzajów biedy, proszący o jałmużnę wysoki mężczyzna z Afryki zna ten najbardziej powszechny, którym jest brak pieniędzy. Nieważne, że jesteś młody i silny, kiedy zaprogramowano cię na bycie biednym…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.